Kimono
"Kimono" (2014)
13 x 7" (33.02 x 17.78cm), egg tempera, gold leaf on shaped panel

Previous Index Next