Siena
"Siena" (2002)
8.5 x 6.5", egg tempera on panel

Previous Index Next